Stanowisko organizacji białoruskich po spotkaniu z Władzami Białegostoku w dniu 26 stycznia 2022 r.


Szanowni Państwo!

W środę 26 stycznia 2022 r. w Pałacyku Gościnnym odbyło się spotkanie władz Miasta Białegostoku z przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej, dotyczące przyszłości Przedszkola Samorządowego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków.


Gospodarzem był Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski ze swoimi współpracownikami: Rafałem Rudnickim - Zastępcą Prezydenta Miasta, Adamem Musiukiem - Zastępcą Prezydenta Miasta, Wiesławą Ćwiklińską - Dyrektor Departamentu Edukacji, Urszulą Boublej – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Jackiem Brzozowskim – p.o. Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta. Obecni byli także Radni: Joanna Misiuk, Ksenia Juchimowicz i Stefan Nikiciuk.


Białoruską mniejszość narodową reprezentowali: Urszula Iwaniuk – przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA, prof. Oleg Łatyszonek - przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, Julita Stepaniuk – autorka „Petycji w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku”, matka dziecka uczęszczającego do PS nr 14 oraz Jarosław Werdoni i Marek Masalski z Forum Mniejszości Podlasia.


Podczas spotkania obie strony przedstawiły swoje stanowiska w sprawie funkcjonowania i ewentualnego połączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz nauczania języka białoruskiego w Białymstoku. Prof. Oleg Łatyszonek stwierdził, że chcemy aby przedszkole i szkoła pozostały samodzielnymi jednostkami, a o połączeniu w jeden zespół szkolno-przedszkolny możemy rozmawiać dopiero po spełnieniu postulatów organizacji białoruskich w tej sprawie. Postulaty te wręczył Prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu (postulaty w załączeniu).


Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Miasta, powiedział: „Zapewniam, że zrobimy, co w naszej mocy, by wypracować kompromis, który jak najlepiej będzie służył dzieciom uczącym się w Przedszkolu Samorządowym nr 14 i Szkole Podstawowej nr 4.”       


W trakcie spotkania nie zawarto żadnego porozumienia dotyczącego przyszłości Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku.


Mamy nadzieję, że Władze Miasta będą podejmować swoje decyzje w tej jakże ważnej dla nas sprawie z szacunkiem i w konsultacji z rodzicami Przedszkola Samorządowego nr 14 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4, radami pedagogicznymi obu placówek, a także ze wszystkimi zainteresowanymi stronami ze środowiska białoruskiego.


Z poważaniem,

Urszula Iwaniuk

Oleg Łatyszonek

Marek Masalski

Julita Stepaniuk

Jarosław WerdoniPostulaty organizacji białoruskich

w sprawie Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 4

przekazane Prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu

na spotkaniu w dniu 26 stycznia 2022 r.


Popularne posty