PROSIMY PODPISZCIE PETYCJĘ | ПАДПІШЫ КАЛІ ЛАСКА ЗВАРОТ

 


Szanowni Państwo,

Mimo wcześniejszej petycji, pod którą podpisało się ponad 700 osób, a także jasno wyrażonego stanowiska organizacji białoruskich na spotkaniu z Władzami Białegostoku w dniu 26 stycznia 2022 r., Prezydent Miasta Białegostoku - wbrew głosom społecznym - nadal dąży do połączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku w jeden zespół.

Jesteśmy przeciwni temu projektowi, dlatego postanowiliśmy zwrócić się z petycją do Władz Miasta o zaniechanie łączenia obu placówek. Pod pismem podpisało się 10 organizacji reprezentujących społeczność białoruską. Kolejne 4 organizacje wspierają naszą akcję (zobacz → skan petycji w PDF).

Rozpoczęliśmy też zbiórkę podpisów w Internecie.
Link do petycji → Petycjeonline.com

Zwracamy się z prośbą o podpisanie niniejszej petycji.

Petycję zamierzamy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w czwartek, 17 lutego.


🤍❤🤍


Шаноўнае спадарства,

міма ранейшай петыцыі, якую падпісала звыш 700 асобаў, а таксама ясна прадстаўленага становішча беларускіх арганізацыяў на сустрэчы  з   уладамі Беластоку 26 студзеня 2022 года  , Прэзідэнт горада Беласток надалей імкнецца спаучыць у адзін комплекс Самаурадавае прадшколле нумар 14 у Беластоку ды Пачатковую школу нумар 4.

Мы супрацьпастаўляемся гэтаму праекту, таму рашылі звярнуцца з петыцыяй да гарадскіх уладаў каб не спалучалі абодзвюх установаў. Пад зваротам падпісаліся 10 арганізацыяў, якія прадстаўляюць беларускае грамадзтва. Чарговыя 4 арганізацыі падтрымліваюць нашую акцыю. (паглядзі  → скан пэтыцыі PDF)

Пачалі мы таксама збор подпісаў у Інтэрнэце.
Спасылка да петыцыі → Petycjeonline.com

Звяртаемся з просьбай падпісаць нашую петыцыю.

Хочам яе скласці ў Гарадской управе ў Беластоку ў чацвер, 17 лютага.Popularne posty