OŚWIADCZENIE PO KONFERENCJI PRASOWEJ W DNIU 16 LUTEGO 2022 ROKU

 


Szanowni Państwo!

W dniu 16.02.2022 r., na konferencji prasowej PrezydentMiasta Białegostoku poinformował, że odstępuje od zamiaru połączeniaPrzedszkola Samorządowego nr 14 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków wBiałymstoku w jeden zespół szkolno-przedszkolny. Decyzja została podjęta po konsultacjach z przedstawicielami środowiska białoruskiego, które od kilku tygodni wraz z rodzicami uczniów i przedszkolaków ww. placówek oświatowych protestowało przeciwko temu połączeniu.

Dziękujemy Panu Prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu za wsłuchanie się w głos przedstawicieli organizacji białoruskich, rodziców i pracowników obu placówek. Dziękujemy Forum Mniejszości Podlasia, które wsparło naszą inicjatywę. Przede wszystkim jednak dziękujemy wszystkim osobom, które poparły nas podpisując się pod obiema naszymi petycjami (w sumie to ponad 1500 podpisów). Dziękujemy też tym, którzy przesłali swoje zdjęcia na akcję #BЯŁYSTOK #Bjalystok. Doceniamy również tych Radnych Miasta, którzy 12 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Komisji Edukacji i Wychowania opowiedzieli się przeciw pomysłowi łączenia obu placówek. Wreszcie dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i „kibicowanie” naszej sprawie.

Uważamy, że przedstawiony projekt połączenia ww. Szkoły i Przedszkola od początku nie był należycie przygotowany oraz skonsultowany z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Powstało wiele pytań, wątpliwości, realnych obaw, że to połączenie w przedstawionej przez Urząd Miasta formie wyrządzi więcej szkód, aniżeli korzyści. Dlatego zdecydowaliśmy się na protest w tej sprawie oraz jego nagłośnienie. Podczas protestu mogliśmy zauważyć krąg osób usilnie forsujących projekt połączenia ww. Szkoły i Przedszkola. Do tych osób należeli m.in. Zastępca Prezydenta Pan Adam Musiuk oraz Radna Rady Miasta Pani Joanna Misiuk, która nazywała nasze argumenty i obawy „jednym wielkim kłamstwem” oraz „stekiem bzdur”. Osób tych nie przekonywały nasze argumenty.

Dlatego tym bardziej cieszymy się i doceniamy, że głos rodziców oraz organizacji białoruskich został wysłuchany przez Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Podkreślamy, że do porozumienia w tej sprawie doszło po bezpośrednich spotkaniach z Panem Prezydentem, a nie w wyniku działań grupki radnych, którzy do tej pory popierali nieprzygotowane połączenie, a obecnie w mediach próbują przypisać sobie sukces w załatwieniu sprawy lub przynajmniej występować jako strona wypracowująca porozumienie.

Przed nami jeszcze sporo pracy. Zarówno Szkoła jak i Przedszkole wymagają szeregu działań inwestycyjnych, dofinansowania i zaangażowania nas wszystkich w ich rozwój. Wierzymy jednak, że mamy wsparcie wielu osób i, że razem będziemy sprzyjać rozwojowi nauczania języka białoruskiego w Białymstoku. W szczególności, liczymy na deklarowaną przez Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego współpracę i przychylność w tym zakresie. Jest dla nas niezwykle ważnym, iż Gospodarz Miasta jest zainteresowany rozwojem edukacji w języku białoruskim, bliskim dla wielu mieszkańców Białegostoku.

Raz jeszcze dziękujemy za wsparcie wszystkim zaangażowanym osobom i zachęcamy wszystkich do współpracy przy rozwoju tak ważnych dla nas instytucji jak Przedszkole Samorządowe nr 14 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku.


Z poważaniem,

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA


Białoruskie Towarzystwo Historyczne


Białoruskie Zrzeszenie Studentów


Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś


Fundacja Białoruś 2020


Fundacja Kamunikat.org


Fundacja Tutaka


Rada Programowa Tygodnika „Niva”


Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich


Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej Popularne posty