Informacja po spotkaniu z Radnymi Rady Miasta Białegostoku [16.01.2022]

Szanowni Państwo,

wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące zdjętego z obrad Rady Miasta projektu uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Białymstoku.

W spotkaniu udział wzięli: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Przewodniczący Rady Rodziców obu placówek, członkowie Stowarzyszenia AB-BA, dziennikarz, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Musiuk, Radni Rady Miasta Białystok: Joanna Misiuk, Ksenia Juchimowicz, Stefan Nikiciuk, autorka petycji: Julita Stepaniuk wraz z mężem. Gospodarzem spotkania był redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego poseł Eugeniusz Czykwin.

Podczas spotkania, jeszcze raz przedstawiliśmy postulaty zawarte w naszej petycji oraz zadaliśmy wiele istotnych pytań związanych z brakiem konsultacji przy tworzeniu projektu uchwały. Niestety nie na wszystkie otrzymaliśmy odpowiedź. Nadal nie jest dla nas jasne, kto jest inicjatorem połączenia Przedszkola i Szkoły w jeden Zespół: Radni czy Prezydent Miasta Białegostoku.

Radni przedstawili swój punkt widzenia oraz korzyści, ich zdaniem płynące z połączenia Szkoły i Przedszkola. Zgodzili się przyjąć przedstawione podczas spotkania propozycje zmian w projekcie uchwały, które następnie mają przedstawić w formie nowego projektu uchwały, który w dalszej kolejności będzie konsultowany ze wszystkimi zainteresowanymi stronami tj.: rodzicami z obu placówek, Radami Pedagogicznymi działającymi w Przedszkolu i Szkole oraz środowiskiem białoruskim.

Postanowiono, że wszystkie ww. strony powinny mieć też prawo do wniesienia swoich propozycji.

Jeśli którakolwiek z tych stron będzie przeciwna łączeniu Przedszkola i Szkoły w jeden Zespół, nie powinno, naszym zdaniem do niego dojść.

Cały proces ma zatem przebiegać, w odróżnieniu od dotychczasowych działań Miasta, spokojnie, merytorycznie i z uwzględnieniem konsultowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Pragniemy jeszcze raz podziękować każdemu z Państwa za tak szerokie poparcie naszej petycji. Gdyby nie Wy i Wasze podpisy pod petycją, do takiego spotkania w ogóle by nie doszło, a jutro prawdopodobnie głosowany byłby projekt uchwały zawierający liczne błędy formalne i wywołujący sprzeciw wielu środowisk. Projekt, który w praktyce oznaczałby likwidację samodzielności organizacyjnej Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku oraz którego zapisy ograniczałyby możliwość nauczania języka białoruskiego w tej placówce.

O kolejnych krokach w tej sprawie z pewnością będziemy Państwa informować.

Jeszcze raz szczerze dziękujemy za poparcie petycji.

Z wyrazami szacunku,
Julita Stepaniuk z mężem

🤍❤🤍

16.01.2022 r.