Dziękuję! | Дзякуй! [14.01.2022]

Szanowni Państwo,
dzisiaj w południe złożyliśmy naszą petycję w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku.

W niecałe 3 dni udało nam się zebrać 671 podpisów pod petycją w Internecie oraz 55 podpisów pod petycją w wersji papierowej wyłożonej do podpisu w siedzibie naszego Przedszkola.

W sumie zebrano 726 PODPISÓW.

Dziękuję za każdy oddany przez Państwa głos.

W wyniku naszych działań, Prezydent Miasta Białegostoku zdjął z porządku poniedziałkowych (17 stycznia) obrad Rady Miasta punkt dotyczący głosowania nad projektem rzeczonej uchwały.
Swoją decyzję tłumaczy koniecznością dodatkowych konsultacji formalnoprawnych.

Mam nadzieję, że Miasto tym razem nie zapomni o konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Z poważaniem,
Julita Stepaniuk

14.01.2022 r.

🤍❤🤍


Шаноўнае спадарства,
сёння ў поўдзень склалі мы нашую заяву адносна не ўключання Самаурадавага прадшколля нумар 14 у Беластоку ў састаў Школьна-прадшкольнага комплексу нумар 7 у Беластоку.
У менш за 3 дні ўдалося нам сабраць 671 подпісаў пад зваротам у інтэрнэце ды 55 подпісаў пад зваротам у папяровай форме, якую выклалі мы ў сядзібе нашага Прадшколля.
Разам удалося сабраць 726 подпісаў.
Дзякуй за кожны адданы вамі голас.
У выніку нашых дзеянняў, Прэзіденйт горада Беластоку зняў з плану паседжання гарадской рады (мелася яно адбыць 17 студзеня) пункт датычны галасавання над праектам зменаў.
Сваё рашэнне тлумачыць фармальна-юрыдычнымі прычынамі.
Спадзеюся, што горад на гэты раз не забудзе пра кансультацыі з усімі зацікаўленымі бокамі.

З павагай,
Юліта Сцепанюк

14.01.2022 r.Popularne posty