PISMA DO / OD WŁADZ MIASTA

 ЛІСТЫ ДА/АД УЛАДАЎ ГОРАДА

Poniżej przedstawiamy korespondencję i apele do Władz Białegostoku kierowane przez rodziców i środowisko białoruskie:

1. Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku
2. Pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA z dnia 11 stycznia 2022 r. wyrażające niepokój planami połączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 4 

3. Postulaty organizacji białoruskich w sprawie Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 4 przekazane Prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu na spotkaniu w dniu 26 stycznia 2022 r.

Przeczytaj postulaty →


4. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w sprawie realizacji przez Władze Białegostoku zadania pn. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14
5. Wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA z dnia 31 stycznia 2022 r. do Prezydenta Miasta Białegostoku o udzielenie odpowiedzi w sprawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część osiedla Centrum (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat), a także planów przeniesienia Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku do budynku zajmowanego obecnie przez Szkołę Podstawową Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku6. Petycja w sprawie niełączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Białymstoku z dnia 8 lutego 2022 r.

Zobacz → skan petycji  

Podpisz się pod petycją na stronie  Petycjeonline.com